Welkom bij TSG Netwerk

De Coöperatie TSG Netwerk UA (Talent Sector & Gebied Netwerk) biedt proces- ondersteuning middels voor de praktijk ontwikkelde lokale, regionale en sectorale (remedial) procesmethodieken (onderwijs/training/coaching), waarbij kennis, kunde en vaardigheden in en vanuit het gebied zelf worden gebundeld in crisisbestendige werk- en gebied coöperaties, waarbij de waarde creatie ten dienste komt van het gebied, de bewoners / het maatschappelijk middenveld en het lokale MKB.