LET OP! De website van TSG Netwerk is momenteel niet up to date.
Medio 2021 zal de bijgewerkte website beschikbaar zijn.

Welkom bij TSG Netwerk

De Coöperatie TSG Netwerk UA (Talent Sector & Gebied Netwerk) biedt proces- ondersteuning middels voor de praktijk ontwikkelde lokale, regionale en sectorale (remedial) procesmethodieken (onderwijs/training/coaching), waarbij kennis, kunde en vaardigheden in en vanuit het gebied zelf worden gebundeld in crisisbestendige werk- en gebied coöperaties, waarbij de waarde creatie ten dienste komt van het gebied, de bewoners / het maatschappelijk middenveld en het lokale MKB.